Dünyadaki en büyük OTC pazarına sahip olan ABD, OTC ürünleri gıda takviyeleri olarak önerirken; Avrupa’da OTC ürünler çoğunlukla ilaç kategorisinde ruhsatlandırılıp satılıyor.

Avrupa ülkeleri arasında bitkisel ilaç pazarında en önde yer alan Almanya’dır. Almanya’da fitoterapötiklere sıcak bakılmasının ve sık kullanılmasının nedeni, hekimlerin tıp eğitimlerı sırasında tıbbi bitkiler ve fitoterapi ile ilgili dersler almaları ve buna bağlı olarak bitkisel ilaçları çok iyi tanımaları ve sıkça kullanmalarıdır.

OTC ürünlerin tercih edilmesi konusunda çeşitli ülkelere bakıldığında gelişmişlikleri ve ekonomik yapılarıyla ilişkili olduğu gözlemlenmektedir.