OTC ve Dermokozmetik alanında hizmet veren kişilerin ilaç ve eczacılık alanı ile ilişkisi olmadığı gibi, ilaç ve eczacılık alanında faaliyet gösteren eczacı, eczane teknisyeni ve eczane teknikerlerini zor durumda bırakmaktadır.

Bizler yıllardır ilaç ve eczacılık alanında hizmet veren iş, uğraşı, bilgisi, deneyimi, eğitimi bu alanda olan profesyonel kişileriz.

Amacımız artık bir meslek haline dönüşen ve bu alanla ilişkisi olmayan kişilerin OTC ve Dermokozmetik Uzmanı ünvanını takınıp halk sağlığını hiçe sayan zihniyetlerin ortadan kalkması için hareket eden kişileriz.

Bizler halk sağlığını korumak için ilaç ve eczacılık alanında yıllardır gerekli eğitimleri almış sürekli gelişimle, ilgili yayınları, meslek içi eğitim programlarını takip eden kişileriz.

Artık bu alanda faaliyet gösteren herkese yol gösterici olmak için gayret edeceğimiz bu platformu kurmak için girişimlerde bulunduk.

Platformun amacı:

İş ve uğraşı ilaç ve eczacılık alanında olan, eczacı, eczane teknisyeni ve eczane teknikerinin, otc ve dermokozmetik alanında mesleki bilgi birikimini ilave ederek ilgili alanda uzman haline gelmektir.

Daha önce:

Bilindiği üzere daha önce OTC ve Dermokozmetik alanında bu alanla ilişkisi olamayan güzellik uzmanları vb.. kişilerce çalışmalar yürütülmekte ve bu alanla asıl ilişkisi olan kişiler göz ardı edilmekte idi.

Kurulma Nedeni:

Platformun kuruluş amacı bu alanda faaliyet gösteren herkesi bir araya getirerek ilgili bilimsel çalışmaları takip ederek alana katkı sağlamaktır.

Yönerge:

İlgili uzmanların yetiştirilmesi ve bu alanın profesyonel iş alanı haline gelmesini sağlayacak çalışmaların yürütülmesidir.

Kurucular:

Öncülüğünü Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği’nin üstlendiği platform 34 kişi ile İstanbul’da kurulmuştur.